Dr.Öğr.Üyesi
Muhammed Zahit CAN
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Çeviribilim Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 59 54